Офисите на Националната агенция за приходите ще работят в събота и неделя

Офисите на Националната агенция за приходите ще работят в събота и неделя

  Офисите на Националната агенция за приходите (НАП) ще работят в събота и неделя (25 и 26 април) с обичайното си работно време от 9,00 до 17,30 ч., съобщиха от агенцията. За да улеснят своите клиенти и във връзка с изтичащия на 30 април срок за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, служителите на НАП ще приемат формулярите и през почивните дни. Други административни услуги няма да се извършват в събота и неделя. Напомняме, че крайният срок за плащане на дължимия данък върху доходите по годишната декларация трябва да бъде внесен най-късно на 30 април 2009 г.
Към годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица се прилагат също служебни бележки за доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако се ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност), копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, годишен финансов отчет за доходи от дейност като едноличен търговец и други.

Информационна агенция "Фокус"

 

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit