„Зелените” иновации ще са акцент на Световения ден на интелектуалната собственост тази година

„Зелените” иновации ще са акцент на Световения ден на интелектуалната собственост тази година

  Световният ден на интелектуалната собственост ще бъде отбелязан за девета поредна година. През 2000 г. страните членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) решиха 26 април – денят на подписването на Конвенцията, с която е основана Организацията, да бъде провъзгласен за Световен ден на интелектуалната собственост, съобщиха от Патентното ведомство.
Всяка година генералният директор на СОИС прави обръщение по този повод, а празникът се отбелязва по цял свят с провеждането на мероприятия, посветени на повишаване на разбирането от страна на обществеността на значението на интелектуалната собственост в съвременния свят, нейното ежедневно присъствие в живота на човека, не само чрез музиката и изкуствата, но и като продукти и технологични иновации, които са неразделна част от съвременния живот.
През тази година фокусът на честването на Световния ден на интелектуалната собственост е поставен върху промоциране на „зелените” иновации като ключ към сигурно бъдеще. В специално он лайн издание, което може да бъде прочетено на адрес http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/02/, Списанието на СОИС представя множество публикации на тема климатичните промени и „зелените” иновации. „Развитието и разпространението на технологически средства за борба с климатичните промени са ключът към преустановяването на изтощаването на природните ресурси. Силата на човешката изобретателност е нашата единствена надежда за съхранението на тънкото равновесие между нас и околната среда”, се казва в обръщението на Франсис Гъри, генерален директор на СОИС.
Патентно ведомство на Република България отбелязва празника тази година с провеждането през април на Седмици на Патентното ведомство и индустриалната собственост в Русенския университет „Ангел Кънчев” и в Бургаския университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и в общините Русе и Бургас. Те са част от инициативата на Патентно ведомство за популяризиране системата на инудстриалната собственост сред академичните среди и представителите на местния бизнес и центровете за трансфер на технологии. Специален акцент в прогамата на седмиците представляват марката и дизайна на Общността. На разположение на участниците са и консултантски щандове, предоставящи информация по въпросите на марката и дизайна на Общността, дейността на Патентно ведомство, и на университета-домакин и съответния информационно-консултативен център по индустриална собственост към университета.

Информационна агенция "Фокус"

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit