• Български
  • English
счетоводство и счетоводни услуги

Най-ценният капитал на всяка организация е човешкия ресурс, с който разполага. Осъзнаването на този факт и правилното управление на човешките ресурси е от особено значение за успешното реализиране на целите на бизнеса.

Ние от "НОВА ВИЗИЯ 21" ЕООД разбираме това и сме готови да ви подадем ръка, за да изградите политика по управление на човешките ресурси в зависимост от конкретните нужди на вашата организация. Готови сме да съдействаме от началния етап, в който да анализирате необходимостта от специалисти в сферата на вашата дейност, да ги намерим в ограничения днес пазар на предлагана работна сила, да ги направим част от вашия екип и да изградим у тях съзнание за постигане на общата цел. Ще ви помогнем да изградите пред своите служители репутация на коректен работодател, като подготвяме навременно и коректно всички документи, свързани с трудовите им правоотношения и възнаграждения.

В тази връзка предлагаме поотделно и комплексно услуги в сферата на управлението на човешките ресурси.

За контакти За контакти

 

тел: 0877007444 (Счетоводно обслужване)

тел: 0877009444 (Човешки ресурси)

тел: 0878561002 (Преводи и легализации)

E-mail: vikon.accounting@vikon-bg.com 

E-mail: office@nova-vizia.com 


 

 

WebXploit LTD
  • programming by WebXploit